Često postavljana pitanja

GET UP je psihološko-komunikacioni program zasnovan na konceptima emocionalne inteligenicije, kreativnog razmišljanja i savremene komunikologije. Cilj programa je da polaznicima, kroz posebno kreirane radionice i koučing, obezbedi bolju prilagođenost i veću uspesnost u savremenom svetu koji karakterišu brze i česte promene, kao i mogućnost da kombinacijom stečenih veština uspešno odgovore na različite izazove.

Višedecenijsko iskustvo osnivača programa govori u prilog potrebi da se ljudima pruže kvalitetni tehnike i sposobnosti. Tako se ojačavaju postojeći i razvijaju psihološki i komunikacijski kapaciteti, kao osnova za bolje snalaženje u ličnom i profesionalnom životu. Praksa unifromnih i unapred pripremljenih treninga na pojedinačne teme je, bez sumnje, korisna, ali pokazuje se – nedovoljna za snalaženje u okolnostima koje se stalno i sve brže menjaju. Potvrda za to je i činjenica da ljudi i timovi koji već rade na usavršavanju govore da su često u situaciji da na obukama čuju iste, ponovljene stvari. GET UP program ojačava sposobnosti ličnosti koje su u osnovi većine kompetencija kojima se pojedinačni treninzi bave. Tako se stvara osnova i sposobnost da se u svakoj novonastaloj situaciji snađe i odreaguje na pravi način.

U najkraćem – svima koji bi da usavrše kompetencije emocionalne inteligencije, kreativnog mišljenja i komunikacije i tako unapreede sposobnosti za snalaženje u svakodnevnbom životu.

GET UP Personal je individualzovaniu coaching program koji će pomoći osobi da prepozna i razvije svoje potencijale i/ili da osnaži segmente u kojima sama oseća nedostatke. GetUp Psychological coaching program nudi klijentima da uz pomoć psiholoških tehnika i testova ostvare bolji uvid u lične psihološke snage i slabosti, a da potom, u saradnji sa psihologom, definiše korake daljeg razvoja i promena u željenom pravcu. GetUp Personal PR coaching program namenjen je pojedincima koji dodatno žele da unaprede komunikacione sposobnosti i svoje talente, znanja, sposobnosti učine vidljivijim za druge.

GetUp Team coaching je program namenjen zaposlenima u organizacijama u cilju podizanja Total EQ skora organizacije, a samim tim i profita.

GetUp Bussines program ima za cilj unapređivanje veština koje obezbeđuju bolji plasman organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju. Odvija se kroz tri specijalizovana progama: GetUp Management, GetUp Leadership i GetUp Talent.

Kako GET UP nije unapred dizajnirani trening-program, isti za sve klijente, ni realizacija nije unapred data. Ona će, pre svega, zavisiti od dizajna paketa radionica i koučinga, tipa i sadržaja obuka, ali i dogovora sa polaznicima. Nekome će više odgovarati individualni rad, drugi će se bolje osećati u grupi. Nekome će logistika biti jednostavnija u sopstvenoj kompaniji, drugi će poželeti da se iz nje izmeste. Ono što je sigurno, klijentima će biti predočeni optimalni uslovi za kvalitetni rad.

Iza pomalo „rogobatne“ sintagme stoji zapravo namera da se svakom klijentu skroji program po ličnim merama. Zamislite da na raspolaganju imate niz kvalitetnih sastojaka, a onda ih kombinujete po sopstvenim potrebama i ukusu. Sve ono što su najbolja iskustva, stručnost i najbolja praksa, na raspolaganju je i ekspertima i klijentima za dizajn programa koji će prezicno ciljati oblasti, veštine i kompetencije . Cilj je da ih zajedno pretvorimo u alate koje će nadalje klijent moći da kreativno i kvalitetno koristi u novim situacijama.

I ponovo – nema jedinstvenog odgovora, jer nije reč o samo jednom programu. Posle pažljive analize i dogovora o sadržaju, a potom i dizajna personalizovanog programa, projektuje se i trajanje.

Ceneći potrebe i vreme klijenta, kao i sopstveno vreme, definisaćemo i najbolje moguće trajanje programa.

Razgovor je veoma važna, mada pomalo zaboravljena forma komunikacije. To je naš početak, razgovor sa svakim potencijalnim klijentom, a onda i razrada „skenera potreba“. Zavisno od projektovanih potreba, na raspolaganju su nam različiti alati: od testova (koji nisu za ocenu, već za zajedničku procenu), preko intervjua sa stručnjakom u datoj oblasti, do kombinacije alata koja će da donese najbolji dizajn personalizovanih paketa. Može da zavuči kao složen ili dugotrajni proces, ali to nije. Ono što jeste je način da se sa velikom posvećenošću članova GET UP tima zaista dođe do najkvalitetnijeg predloga, a tako i do najboljih rezultata.

Pozovite nas na… i zakazaćemo susret i razgovor. To je prvi korak, ostale planiramo zajedno!

Get Up with us and be the best version of yourself!

Cvijićeva 90, Palilula

office@getup.rs

+381 61 288 16 47

+381 11 27 54 282

Kontaktirajte nas