GET UP TRENING PROGRAM

Get UP trening program zasnovan je na Transfer Skills konceptu učenja koji podrazumeva učenje veština primenljivih u različitim poslovnim i životnim kontekstima i situacijama.

Transfer Skills veštine obezbeđuju kompetencije emocionalne inteligencije, komunikacije, kreativnog razmišljanja, veštine samo – organizovanja, samo- motivisanja i socijalne veštine.

TRENING PO MERI VAŠIH POTREBA

Get Up Transfer veština donosi holistički pristup po istinskim merama klijenta, što polaznike čini kompetentnim za različite izazove. Primera radi, u trening veština pregovaranja, pored osnovnih metoda i tehnika, uključene su i psihološke i komunikacijske veštine dobrog pregovarača.

U treninge javnog nastupa, uz osnove komunikacije i scenske pojave, polaznici stiču psihološke veštine uticaja na sagovornika ili upravljanja tremom.

Trening veštine planiranja, pored menadžerskih tehnika i metoda planiranja radi i na razvijanju Transfer Skills self menadžmenta.

Ipak, do najefektivnijeg programa dolazimo zajedno. Mogućnosti kombinacija su naša demonstracija kreativnog mišljenja u oblasti edukacija.