GetCreative

Creative Thinking Skills program

Get Creative program kreativnog razmišljanja i rešavanja problema koncipiran je tako da pomaže razvoju kreativnih ideja i inovacija, koje imaju funkcionalnu, primenljivu vrednost. Baziran je na konceptu divergentnog mišljenja i sposobnosti sagledavanja izazova iz različitih uglova. Cilj ovog programa nije samo osnaživanje kreativnih kapaciteta, već se tokom treninga razvijaju konkretne, primenljive ideje i rešenja, a zatim se unapredjuje veština prezentacije (prodaje) ideja i inovacija. Upravo zbog primenljivosti ideja koje se definišu tokom treninga, Get Creative program se izdvaja kao funkcionalan i pragmatičan program za razvoj inovacija. Posebno je interesantan profesijama i kompanijama koje su u stalnoj potrazi za novim, inovativnim rešenjima.

U fokusu programa su “treniranje” fleksibilnog mišljenja (mental fitness), inovativno mišljenje, kreiranje kreativnih rešenja iz datih podataka, specificnosti prezentovanja ideja i inovacija.

Ciljevi treninga:

  • Savladavanje veština kreativnog načina razmišljanja i pronalaženja primenljivih kreativnih rešenja
  • Savladavanje veština prezentovanja kreativnih rešenja i inovacija

Program vode:

Bojana Ranković

dipl.psiholog MA HR

Autor GetUp programa

 

Nataša Ristić, MA

ekspert za komunikacije i trener javnog nastupa

CEO GetUp programa

Nebojša Babić

umetnički fotograf

CEO Orange Studio

Više o Get Up konceptu i programima www.getup.rs

S poštovanjem,
Nataša Ristić, CEO GetUP