GET VISIBLE

Effective Public Speaking Program

Get Visible program efektnog javnog nastupa koncipiran je na nov način, u skladu sa savremenom svetskom praksom. Uz trening scenskih komunikacionih veština ( govor, kretnje, odnos sa publikom, formiranje poruke, procena auditorijuma),naš program podrazumeva i psihološke aspekte javnog nastupa ( od savladavanja treme do tehnika uticaja na publiku), kao i osvešćivanje pojavnog u prostoru pred objektivom kamere (oslobađanje, prikazivanje najbolje verzije sebe).

Ovaj koncept, za razliku od klasičnih “tips & tricks” metoda, obezbeđuje sveobuhvatni pristup i dugoročnije efekte primenljive na različite vrste javnog nastupa (polaznik stiče veštinu procene i prilagođavanja svog nastupa u različitim situacijama, pred različitim publikama).

Trajanje i dinamika programa su fleksibilni i predlažu se na osnovu potreba i prethodnih veština polaznika.

Treninzi mogu biti pojedinačni ili u manjim grupama (optimalno do 8 učesnika) i mogu se organizovati „in house“ ili u našem opremljenom trening centru.

Koncept celokupnog programa je holistički i „taillor made“ i zato uvek preporučujemo prethodni skrining potreba u direktnoj komunikaciji sa naručiocima treninga.

Program vode:

Bojana Ranković

dipl.psiholog MA HR

Autor GetUp programa

 

Nataša Ristić, MA

ekspert za komunikacije i trener javnog nastupa

CEO GetUp programa

Nebojša Babić

umetnički fotograf

CEO Orange Studio

Više o Get Up konceptu i programima www.getup.rs

S poštovanjem,
Nataša Ristić, CEO GetUP