GetUp Personal

GetSmart! GetCreative! GetVisible! GetBetter!

GetUp Personal je individualni, klijentom usmereni coaching program za pojedince koji žele da rade na ličnom razvoju i unaprede potencijale za snalaženje u različitim životnim situacijama.

GetUp psychological coaching program nudi klijentima da uz pomoć psiholoških tehnika i testova ostvare bolji uvid u lične psihološke snage i slabosti. Zatim, zajedno sa psihologom klijent definiše dalji program ličnog razvoja i pravac u kome želi da radi na sebi. Program je baziran na konceptima pozitivne psihologije, u cilju unapredjivanja opšteg mentalnog zdravlja.

Psihološki rad posebno je usmeren na razvijanje veština emocionalne inteligencije i kreativnih načina rešavaja problema, neophodnih za snalaženje u savremenom svetu.

Rezultat: Veće lično zadovoljstvo, veće samopouzdanje, bolji međuljudski odnosi, unapređene lićne i poslovne veštine, manji stres, veći kapaciteti za snalaženje u promenljivom okruženju i bolje celokupno mentalno zdravlje.

GetUp pesonal PR coaching program namenjen je pojedincima koji dodatno žele da unaprede komunikacione sposobnosti i svoje talente, znanja, sposobnosti učine vidljivijim za druge. U poslovnom životu pored veština koje već posedujete, potrebno je imati veštine da svoje vrednosti plasirate. GetUp personal PR coaching obavlja se kroz stručne konsultacije i praktičan rad sa kominikologom i PR ekspertom.

Get Up with us and be the best version of yourself!

Cvijićeva 90, Palilula

office@getup.rs

+381 61 288 16 47

+381 11 27 54 282

Kontaktirajte nas