GetUp Team

GetSmart! GetCreative! GetVisible! GetProfit!

„Good Mood, Good Work“
GetUp team coaching je program namenjen zaposlenima u organizacijama u cilju podizanja Total EQ skora organizacije.

Total EQ skor je ukupan koeficijent emocionalne inteligenciju svih zaposlenih u organizaciji (“feel of a company”). Za one koji se bave biznisom, veoma je važno istaći da je total EQ skor organizacije u pozitivnoj korelaciji sa profitom. Istraživanja pokazuju da svaki procenat unapređivanja emocionalne klime poslovanja donosi 2% rasta profita.

GetUp team coaching, čini paket individalanih i grupnih psiholoških sesija koje pomažu zaposlenima da ojačaju mentalno zdravlje, unaprede talente i sposobnosti, prevaziđu prepreke i stres, ostvare ciljeve i dosegnu maksimum svoijh potencijala. Mentalno zdravlje ljudi u organizaciji se reflektuje na poslovne performanse i rezultate.

GetUp team education program nudi profesionalne treninge za unapređivanje relevantnih poslovnih veština zaposlenih.

Zadovoljni zaposleni postižu maksimalne rezultate i predstavljaju radnu snagu spremnu za različite izazove

Get Up with us and be the best version of yourself!

Cvijićeva 90, Palilula

office@getup.rs

+381 61 288 16 47

+381 11 27 54 282

Kontaktirajte nas