DON’T GIVE UP, GET UP!

GET UP METOD MOTIVISANJA ZAPOSLENIH KOJI DAJE REZULTATE

GetUp motivacioni program je psihološko komunikacioni koncept razvoja ljudskih resursa baziran na savremenoj metodologiji i iskustvima tima naših eksperata, koji dugi niz godina rade na unapredjivanju liderskih i komunikacionih veština CEO kompanija, kao i lidera u sferi društvenog i
javnog života.

U poslednje vreme kao jedan od najvećih izazova menadžmenta pojavila se motivacija zaposlenih.

Naime, većina CEO i top menadžera sa kojima saradjujemo ističe da je trenutno jedan od najvećih izazova u domenu ljudskih resursa zadržavanje dobrih kadrova, posebno onih koji su traženi na tržištu rada. Sem toga, došlo se do zaključka da pojedinačni, uniformni treninzi veština motivacije za menadžere, ne doprinose istinskom povećanju motivisanosti zaposlenih.

Kao odgovor na taj izazov, kreirali smo sveobuhvatan GETUP motivacioni program, koji daje konkretne alate za podizanje motivacije, kako individualno, tako i na nivou cele kompanije.

CILJ PROGRAMA: Podizanje Total Motivacionog Skora organizacije (TMQ)

SADRŽAJ PROGRAMA:

1. INSPIRATIVNO, MOTIVACIONO LIDERSTVO za top menadžment

Primena veština inspirativnog liderstva, zasnovanog na emocionalnoj inteligenciji, harizmi i pokretačkim snagama lidera, obuhvata:

 • veštine emocionalne inteligencije u liderstvu (Primarno liderstvo)
 • usavršavanje psiholoških veština i tehnika motivacionog uticaja na druge (Impact management i motivaciono liderstvo)
 • usavršavanje komunikacionih tehnika inspirativnog javnog nastupa i motivacionog govora
 • razumevanje različitog motivacionog efekta transformacionog i transakcionog liderskog stila
 • konkretni primeri dobre prakse i relevantna istraživanja korelacije izmedju inspirativnog liderskog stila i performansi zaposlenih
 • psihološki test liderskog stila

2. MOTIVACIONI MANAGEMENT za srednji nivo menadžmenta

Program obuhvata usavršavanje psiholoških i komunikacionih veština za motivaciju zaposlenih:

 • evaluacija performansi kao potencijalni motivacioni faktor
 • veštine emocionalno inteligentne motivacije zaposlenih, sa posebnim osvrtom na motivisnje mladjih generacija
 • specifičnosti motivisanja talentovanih i kreativnih osoba
 • organizaciona kultura koja motiviše
 • tehnike motivacione komunikacije i davanja motivacionog feedbecka

3. MOTIVACIONI PROGRAM ZA ZAPOSLENE

Program za zaposlene koncipiran je kao deo motivacione strategije kompanije, sa ciljem da poveća lično zadovoljstvo koje se odražava na zadovoljstvo na poslu. Baziran je na GET UP konceptu, da je zadovoljna osoba motivisna da postiže uspeh i bolje rezultate.

Program obuhvata dva modela :

 • MENTAL HELTH DAY

Relevantna istraživanja iz oblasti primenjene psihologije pokazuju da zaposleni sve više vrednuju ulaganje kompanije u njihovo mentalno zdravlje. Takodje pokazuju trend povećanog interesovanja za psihološko savetovaje. Zato smo kao deo GET UP motivacionog programa, kreirali “Mental Health Day”, program jednočasnovnih predavanja za zaposlene, na različite korisne i zanimljive teme iz oblasti psihologije.

 • SHOW YOURSELF, SELF PROMOTION SKILLS

Ovaj segment ističe važnost veština lične promocije zaposlenih, umeća da pokažu svoja znanja, sposobnosti i rezultate drugima, što omogućava veće šanse za napredovanje na poslu ili rad na željenom projektu. Takodje, učenjem ovih veština, stiče se veće samopouzdanje i podstiče lično zadovoljstvo, koje se svakako pozitivno reflektuje i na motivaciju.

4. ISTPITIVANJE MOTIVACIONIH FAKTORA

Ovaj segment programa odnosi se na sprovodjenje psihološkog istraživanja individualnih motivacionih faktora zaposlenih u kompaniji, koje daje širu sliku motivacionog profila kompanije,a u cilju definisanja konkretnih motivacionih strategija kompanije.

Program vode:

Bojana Ranković

dipl.psiholog MA HR

Autor GetUp programa

 

Nataša Ristić, MA

ekspert za komunikacije i trener javnog nastupa

CEO GetUp programa

Prof. Dr Branka Drašković

psiholog, PhD u oblasti liderstva, profesor na FEFA universitetu

Više o Get Up konceptu i programima www.getup.rs

S poštovanjem,
Nataša Ristić, CEO GetUP